מכרז פומבי- למנהל/ת אגף חינוך- מועצה אזורית הגליל- העליון

מכרז פומבי- למנהל/ת אגף חינוך- מועצה אזורית הגליל- העליון

01/10/2023
מספר משרה: 
12887
מועצה/אזור/יישוב: 
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
בכירים
חינוך/הדרכה
ניהול
מקצוע: 
מנהל/ת חינוך
תאור תפקיד: 

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי במועצה, בהלימה עם הנחיות משרד החינוך.

עיקרי התפקיד:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול כולל של אגף החינוך על כל מחלקותיו.
 3. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל-יסודיים).
 4. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.
 5. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 6. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 7. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 8. אחריות בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 9. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 10. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 11. אחריות על הסעות התלמידים.
 12. אחריות ניהול תקציב האגף.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי הסף

השכלה ודרישות מקצועיות:

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1.  בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה
 3.  עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית בישראל
 1. בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 2. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות ניסיון:

 1. בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים), או כבעל תפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית במוסד חינוך, או במערכת החינוך (להלן: "תפקיד ניהול חינוכי").

דרישות נוספות:

 1. שפות - עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 2. יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
 3. רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 4. ניסיון מוכח בניהול תקציב בהיקפים משמעותיים.
 5. עבודה בשעות לא שגרתיות.

היקף משרה: 100%

כפיפות: לראש הרשות המקומית ו/או למנכ"ל. מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

דרגה: מנהל אגף חינוך

תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים (הסכם אישי) מותנה ובכפוף לאישור משרד הפנים   

תחילת עבודה: וועדת הבחינה תתקיים לאחר הבחירות לרשות המועצה.

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

להגשת מועמדות לתפקיד לחץ כאן, להגשה עד לתאריך 17.10.2023

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.