מועצה מקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מהנדס/ת מועצה

מועצה מקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מהנדס/ת מועצה

20/06/2024
מספר משרה: 
14624
מועצה/אזור/יישוב: 
חברה: 
מועצה מקומית ראש פנה
תחום: 
הנדסה
מקצוע: 
מהנדס/ת
תאור תפקיד: 

כפיפות: למנכלי"ת המועצה
היקף משרה: 100%
דרגת המשרה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור המשרה:
- גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
- אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
- אחריות לתחומי רישוי בנייה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
- אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד'.
- אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקן.
- אחריות לניהול פיקוח על פעילות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות המשרה:
תנאי סף:
- הוא/היא מהנדס/ת רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
- הוא/היא בעל/ת נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
- הוא/היא לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
- הוא/היא בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות, בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים:
* הפיקוח והרישוי.
* הבניה הציבורית.
* העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
- אחריות כוללת על תיק הנדסה ותשתיות בחירום ובשיגרה, ריענון וכתיבת נהלים לחירום, ניהול בעלי התפקידים הנדרשים והשתתפות בתרגילים והכשרות כנדרש.

כישורים אישים:
אמינות, יצירתיות, יזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול
עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

דרישות תפקיד מיוחדות:
נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות, עבודת צוות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

הערות:
1. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לא תידון.
2. מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
3. מתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית או במייל: noas@rosh-pinna.muni.il
עד ליום: ה' ה- 4.7.24 , בשעה: 12:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

השכלה נדרשת: 
מהנדס/ת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור