מהנדס/ת הרשות במועצה אזורית הגליל העליון

מהנדס/ת הרשות במועצה אזורית הגליל העליון

01/10/2023
מספר משרה: 
12886
מועצה/אזור/יישוב: 
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
אדריכלות ובניין
הנדסה
מקצוע: 
מהנדס/ת
תאור תפקיד: 
 1. גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות ושל השוהים בתחומה.
 2. אחריות לתכנון הרשות ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
 3. אחריות לאיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 4. אחריות לתכנון, לפיתוח, ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד'.
 5. אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות ולתחזוקן.
 6. גיוס משאבים חיצוניים לפיתוח תשתיות ומבנים.
 7. אחריות על הכנת תכניות עבודה שנתיות, פיקוח מעקב ובקרה לרבות היבטי התקציב.
 8. ניהול צוות עובדי האגף
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי סף לתפקיד:

 1. מהנדס/ת רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח -1958
 • בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות, בתחום תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים :
 • הפיקוח והרישוי
 • הבניה הציבורית
 • העבודה הציבורית המבוצעת ע"י רשות מקומית או מטעמה.
 1. בעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי
 2. לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות תפקיד:

 • ידע מקצועי עדכני, רישיון נהיגה, שליטה מלאה בשפה העברית.
 • הכרות עם מערכת התכנון במגזר המועצות האזוריות.

כישורים בינאישיים:

 • נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיום עבודה בשעות לא שגרתיות,  שעות נוספות ונסיעות התפקיד.

היקף המשרה: 100%  

דרגה: מהנדס המועצה

כפיפות: מנכ"ל   

תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים (הסכם אישי) מותנה ובכפוף לאישור משרד הפנים     

תחילת העסקה: ועדת הבחינה תתקיים לאחר הבחירות לרשות המועצה.

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

להגשת מועמדות למשרה לחץ כאן, להגשה עד לתאריך  17.10.2023

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.