גזבר/ית מועצה

גזבר/ית מועצה

29/02/2024
מספר משרה: 
13451
מועצה/אזור/יישוב: 
חברה: 
מועצה מקומית מטולה
תחום: 
כלכלה
כספים וניהול חשבונות
מנהל עסקים
מקצוע: 
גזבר/ית
תאור תפקיד: 

תיאור התפקיד:

• אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות המקומית ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה

. • אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית )ארנונה, מים, ביוב, אשפתונים ותשלומי הפיתוח ,השתתפויות בעלים וכד'

• אחריות לביצוע חיובי המיסים בתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית.

• אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.

• אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע התקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים.

• אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית תחזית הכנסות והוצאות( ולניהול השקעות הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.

• ניהול צוות העובדים

• השתתפות בישיבות המועצה ובוועדות הקבועות בדין ולפי קביעת ראש המועצה והמנכ"ל.

• כהונה כמנהל הארנונה וכממונה על הגביה של המועצה.

• ביצוע תפקידים נוספים על פי קביעת והנחיית הממונה .

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות התפקיד:

* דרישות סף מחייבות: השכלה ודרישות מקצועיות :

בעל תואר אקדמי מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

*ניסיון תעסוקתי: לפחות 5 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר שמתוכן 3 שנים לפחות בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גבייה, הכנת דוחות כספיים וכדומה). שאר שנות הניסיון התעסוקתי הנדרש יכולות להיות בענייני כספים כאמור, או באחד מהתחומים הבאים: ניהול כללי, ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, רכש וקניינות, נושאים מוניציפאליים, בניית תכניות אסטרטגיות.

ניסיון ניהולי: (הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) של צוות עובדים בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ברשות המקומית): לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי.

ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד: ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית. מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל. קורסים והכשרות: מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר המועצה. סיום בהצלחה של קורס גזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה בכירים, תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר מנכ"ל 1/2011 .

דרישות נוספות : שפות - עברית ברמה גבוהה. יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה- Office . רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001 . זמינות ותפקוד במועצה בשעת חירום.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
מתאים להורים/שעות גמישות
שעות עבודה: 
8:00-16:30 (גמיש)
קבצים מצורפים: 
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור