חיפוש עבודה

בחיפוש עבודה? אז רק רצינו לספר לך ש...
כל זה – בשבילך! וללא תשלום!

מעברים אצבע הגליל:

  • לוחות משרות וסוכן חכם
  • פגישת ייעות קרירה אישית
  • ג'ובקלאב  - כלים לקריירה במפגש קבוצתי
  • ליווי בשלבי חיפוש העבודה ותהליכי מיון

מעברים אצבע הגליל: 04-6816350

 

שירותי התעסוקה הישראלי:

  • לוח משרות וסוכן חכם באתר שירות התעסוקה
  • קורסים ברשת ONLINE
  • סדנאות
  • אבחון תעסוקתי ברשת

פרטים נוספים באתר שירות התעסוקה כאן