לוח המשרות

מכרז פומבי: מדריך/ת מוגנות לבית הספר עיינות ירדן ולקיבוצי האזור

21/09/2023
מספר משרה: 
12947
מועצה/אזור/יישוב: 
מ.א. הגליל העליון
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
חינוך/הדרכה
מקצוע: 
מדריך מוגנות
תאור תפקיד: 
 • מדריך מוגנות נוער הפועל בבתי הספר התיכונים בשעות הבוקר או במרחב הציבורי במועצה ובקיבוצים, במקומות בהם נוהגים בני  נוער להתכנס, בשעות הערב והלילה בעיקר.
 • המדריך מהווה נוכחות בוגרת, אוזן קשבת וגשר בין הנוער לבין מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בקיבוצים ובמועצה, וגורמי טיפול וסיוע.
 • סיוע במצבי מצוקה וסיכון והתערבות על פי הצורך
 • מפגשים "בלתי פורמליים" עם הנוער על מנת לתת חלופה לשוטטות.
 • מיפוי ואיתור בני נוער בסיכון והתנהגויות מסוכנות וחיבורם למסגרות ולמענים רלוונטיים
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי הסף:

 • 12 שנות לימוד חובה
 • ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם נוער
 • רישיון נהיגה ורכב

דרישות  נוספות:

 • עדיפות לבעלי השכלה בתחום חינוך / מדעי החברה / מדעי ההתנהגות
 • ניסיון בהתמודדות עם התנהגויות סיכון  אצל בני נוער
 • היעדר הרשאה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין

כפיפות: מנהל/ת הרשות לביטחון קהילתי  במועצה האזורית הגליל העליון

אחוז משרה: 100%/60%

תקופת העסקה: בתקציב פעולה

להגשת מועמדות לתפקיד לחץ כאן, להגשה עד לתאריך 31.10.2023

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.

לפרטים נוספים סגור

מכרז פומבי- למנהל/ת אגף חינוך- מועצה אזורית הגליל- העליון

14/09/2023
מספר משרה: 
12887
מועצה/אזור/יישוב: 
מ.א. הגליל העליון
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
בכירים
חינוך/הדרכה
ניהול
מקצוע: 
מנהל/ת חינוך
תאור תפקיד: 

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי במועצה, בהלימה עם הנחיות משרד החינוך.

עיקרי התפקיד:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול כולל של אגף החינוך על כל מחלקותיו.
 3. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל-יסודיים).
 4. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.
 5. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 6. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 7. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 8. אחריות בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 9. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 10. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 11. אחריות על הסעות התלמידים.
 12. אחריות ניהול תקציב האגף.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי הסף

השכלה ודרישות מקצועיות:

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

 1.  בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה
 3.  עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית בישראל
 1. בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 2. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות ניסיון:

 1. בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים), או כבעל תפקיד ניהולי (תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית במוסד חינוך, או במערכת החינוך (להלן: "תפקיד ניהול חינוכי").

דרישות נוספות:

 1. שפות - עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 2. יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
 3. רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 4. ניסיון מוכח בניהול תקציב בהיקפים משמעותיים.
 5. עבודה בשעות לא שגרתיות.

היקף משרה: 100%

כפיפות: לראש הרשות המקומית ו/או למנכ"ל. מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

דרגה: מנהל אגף חינוך

תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים (הסכם אישי) מותנה ובכפוף לאישור משרד הפנים   

תחילת עבודה: וועדת הבחינה תתקיים לאחר הבחירות לרשות המועצה.

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

להגשת מועמדות לתפקיד לחץ כאן, להגשה עד לתאריך 17.10.2023

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.

לפרטים נוספים סגור

מהנדס/ת הרשות במועצה אזורית הגליל העליון

14/09/2023
מספר משרה: 
12886
מועצה/אזור/יישוב: 
מ.א. הגליל העליון
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
אדריכלות ובניין
הנדסה
מקצוע: 
מהנדס/ת
תאור תפקיד: 
 1. גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות ושל השוהים בתחומה.
 2. אחריות לתכנון הרשות ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
 3. אחריות לאיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 4. אחריות לתכנון, לפיתוח, ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד'.
 5. אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות ולתחזוקן.
 6. גיוס משאבים חיצוניים לפיתוח תשתיות ומבנים.
 7. אחריות על הכנת תכניות עבודה שנתיות, פיקוח מעקב ובקרה לרבות היבטי התקציב.
 8. ניהול צוות עובדי האגף
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי סף לתפקיד:

 1. מהנדס/ת רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח -1958
 • בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות, בתחום תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים :
 • הפיקוח והרישוי
 • הבניה הציבורית
 • העבודה הציבורית המבוצעת ע"י רשות מקומית או מטעמה.
 1. בעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי
 2. לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות תפקיד:

 • ידע מקצועי עדכני, רישיון נהיגה, שליטה מלאה בשפה העברית.
 • הכרות עם מערכת התכנון במגזר המועצות האזוריות.

כישורים בינאישיים:

 • נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיום עבודה בשעות לא שגרתיות,  שעות נוספות ונסיעות התפקיד.

היקף המשרה: 100%  

דרגה: מהנדס המועצה

כפיפות: מנכ"ל   

תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים (הסכם אישי) מותנה ובכפוף לאישור משרד הפנים     

תחילת העסקה: ועדת הבחינה תתקיים לאחר הבחירות לרשות המועצה.

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

להגשת מועמדות למשרה לחץ כאן, להגשה עד לתאריך  17.10.2023

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.

לפרטים נוספים סגור

מכרז למשרת מדריכ/ה ביחידה לקידום נוער בגליל העליון בבתי הספר עמק החולה ועיינות ירדן

11/09/2023
מספר משרה: 
12862
מועצה/אזור/יישוב: 
מ.א. הגליל העליון
חברה: 
מועצה אזורית הגליל העליון- משאבי אנוש
תחום: 
חינוך/הדרכה
מקצוע: 
מדריך/ה
תאור תפקיד: 

מהות התפקיד:

איתור ויצירת קשר עם בני נוער, להעריך ולאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של  הנערים.

פעילות בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

הגדרת התפקיד:

עבודה כאיש צוות ביחידה לקידום נוער.

 • הדרכה והנחיית בני הנוער שבאחריותו.
 • מעקב והערכה אחר התקדמות הטיפול.
 • ליווי הנערים בפעילות בתוך הקבוץ ובפעילויות בחוץ.
 • איתור ויצירת קשר עם בני נוער המנותקים ממסגרות לימוד ועבודה.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 
 • תואר ראשון בתחום רלוונטי – חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, עו"ס, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה. יתרון
 • בוגר קורס הכוון למדריכי קידום נוער – יתרון.
 • ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער, או בעבודה פרטנית עם חבורות.

דרישות נוספות:

 • יכולת לתקשר עם נוער מנותק
 • תכנון ייעדים חינוכיים.
 • יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון.
 • יכולת לפתיחות וגמישות מחשבית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות.
 • יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
 • מעורבות חברתית ואכפתיות.
 • יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.

היקף משרה:  עמק החולה שתי משרות כל אחת 100% משרה, עיינות ירדן 60% משרה

כפיפות- מנהלת קידום נוער

תחילת עבודה- מיידי

נא להעביר הצעותיכם לכאן בצרוף קורות חיים מפורטים + תעודות השכלה עד לתאריך: 25.9.23

     חובה לציין שם המכרז.         

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.

לפרטים נוספים סגור
נמצאו 4 משרות לפי החיפוש