פעילויות המרחב

פורום משאבי אנוש מפעלים יתקיים ב- 11.6.2015

הרשות לפיתוח הגליל נגב גליל ההסתדרות הציונית החטיבה להתישבות אלכא ג'וינט