פעילויות המרחב

סדנת העצמה אישית ופיתוח קריירה

הרשות לפיתוח הגליל נגב גליל ההסתדרות הציונית החטיבה להתישבות אלכא ג'וינט