כרטיס הטבות לתושב

הכרטיס נועד להגביר רכישות מעסקים מקומיים 
ומאפשר הנחות בעשרות עסקים מקומיים באצבע הגליל!

 

* להרשמה כעסק לחצו כאן

* להרשמה לקבלת הכרטיס כתושב.ת לחצו כאן

 

 

כי עסק גלילי - קונים בבית

 

* פירוט ההנחות ותנאי השימוש בסריקת הברקוד על גבי הכרטיס