לוח אירועים

דצמבר 2019

מתרגשים להתחיל ומזמינים אותך...
מיתוג מעסיק - באיזו חברה היית רוצה לעבוד?
מתרגשים להתחיל ומזמינים אותך...
א', 08/12/2019 - 09:00
פלטפורמה להתמודדות עסקית שוטפת תוך הבניית כלים לבנית העסק קדימה
מתרגשים להתחיל ומזמינים אותך...
התייעצות ולמידת עמיתים, נטוורקינג מקצועי, פיתוח ידע וגישות חשיבה
מתרגשים להתחיל ומזמינים אותך...
ו', 20/12/2019 - 09:00
מפגשי שישי בעסקים בקהילות, לחשיפה עסקית וקידום העסק על ידי שיח עסקים.
א', 22/12/2019 - 09:00
פלטפורמה להתמודדות עסקית שוטפת תוך הבניית כלים לבנית העסק קדימה
מפגש סיום שנה חגיגי