יזמות

המרכז מפתח ומנגיש שירותים המותאמים לצורכי קהל היזמים תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של המגזר הכפרי. אנו פועלים במעברים לעודד, לטפח, להעצים ולהכשיר תושבים המבקשים לקדם את פרנסתם באמצעות הקמת עסק זאת על ידי פיתוח כלים מקצועיים ייחודיים למגזר הכפרי שיסיעו בפיתוח העסקים.