אודות

מרכזי "מעברים" מבוססים על שותפות בין המועצות האזוריות ומשרד הרווחה, ומהווים פלטפורמה אזורית מקצועית וחדשנית בתחום הכלכלי-קהילתי-תעסוקתי המטרה להנגיש לתושבי המועצות ולמתעניינים לגור בגליל, את מגוון האפשרויות למציאת מקור פרנסה מתאים והולם, בראיית התושב כאחראי לפרנסתו ולעצמאותו הכלכלית.   הקמת מרכז תעסוקה ויזמות אזורי, שנותן שירותים לתושבים ולמעסיקים ומשתף פעולה עם כלל הרשויות באצבע הגליל וגופים במרחב.

אודות מעברים מרכז תעסוקה


"מעברים אצבע הגליל" הינו פרויקט משותף של משרד הרווחה, הג'וינט והמועצות האזוריות הגליל העליון ומבואות החרמון במטרה לקידום ופיתוח תעסוקתי-קהילתי-כלכלי במגזר הכפרי.

התכנית מבוססת על אסטרטגיה משולשת של פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים המקומיים, הנותנת מענה בגישה קהילתית לצרכים התעסוקתיים.

שלושת תחומי הפעילות המרכזיים של התכנית:

א.הנחת תשתית  אזורית מתכללת בתחום התעסוקה מודל "מעברים" מהווה תשתית תעסוקתית מקומית, היוצרת יחד יחידה אזורית המתמחה בתחום התעסוקה בראייה מתכללת. תשתית זו יוצרת את החיבורים בין תהליכים כלכליים מקומיים לבין תהליכים תעסוקתיים. התשתית המקומית עוסקת בגיבוש מדיניות תעסוקה ובאיגום משאבים, לצד גיוס "כוחות" מקומיים-כלכליים וחברתיים. תפקיד התשתית המקומית הינו ליצור שותפות  מקומית ולאגם את כל הגופים המטפלים בנושאי תעסוקה וקהילה הן מהרמה הארצית – גופים ממשלתיים וארגונים ארציים, והן ברמה המקומית – המועצות האזוריות, הישובים וגורמים נוספים. תשתית זו מאגמת משאבים וידע ומאפשרת מתן שרות מגוון לתושבים כמענה למצבים התעסוקתיים המשתנים בתקופות שונות, באופן נגיש לאוכלוסיית האזור ומותאם לצרכים וליכולות של המועצות השותפות.

ב. מתן שרותים תעסוקתיים לפרט הטיפול בפרט  נעשה בגישה כוללנית בהתייחס לכל מעגלי חייו, בדגש על פיתוח המסוגלות התעסוקתית. הפעולות כוללות הקניית "כישורים רכים" כגון: ייעוץ והכוון תעסוקתי, הכנה לחיפוש עבודה עצמאי, הכנה לראיונות עבודה וסדנאות מיון, סיוע בשילוב בעבודה, תמיכה וליווי לעובדים למניעת נשירה ולקידום תעסוקתי. המרכז עוסק גם בהבניית הכשרות ומתן מידע בתחומי ההכשרה, וכן במתן מענים בתחום היזמות. בנוסף, לרשות התושבים (מעסיקים ודורשי עבודה) פועל אתר תעסוקה ומשרות עדכני ומגון.

ג. עבודה קהילתית תעסוקתית השינויים המבניים, הכלכליים והחברתיים שהתרחשו במגזר הכפרי השפיעו על יכולת הקהילות לסייע לחבריהן להתפתח מבחינה תעסוקתית, ולהשתלב בעולם העבודה מחוץ לישובים הכפריים. לפיכך, תפקיד המרכז לאתר ולטפל בחסמים הקהילתיים לצד זיהוי הכוחות והפוטנציאל הקיים בקהילות, יחד עם  פיתוח מנגנונים קהילתיים לעזרה ותמיכה במחפשי  עבודה. הגישה הקהילתית עוברת כחוט השני בכל תחומי העבודה של התכנית. גם פיתוח הקשרים עם המעסיקים באזור נעשה בגישה המבוססת על סולידאריות של מעסיקים שהם חלק מהקהילה, תוך הבניית השיח עם המעסיקים להגברת המודעות כלפי מגוון הצרכים התעסוקתיים באזור. פיתוח תחום היזמות, בנוסף על המענה הפרטני, מתבסס על ראיית היזמות כמענה לצרכי הקהילה באזור ועל יצירת קהילה פעילה של יזמים מקומיים.

במרכז פועלים פורומים תעסוקתיים שונים בתחום משאבי אנוש, מפעלים, יזמים צעירים ופנינו לגיבוש פורומים קהילתיים נוספים לקידום תעסוקתי-קהילתי. כמו כן, המרכז לוקח חלק פעיל בירידי תעסוקה במכללות באזור לקידום מציאת עבודה לסטודנטים ואקדמאיים.

בחזון המרכז, אנו רואים את הפעילות הקהילתית באה לידי ביטוי בדרכים נוספות, כגון:

רשתות חברתיות – פיתוח רשתות חברתיות לקידום תעסוקה לבלתי מועסקים, לקידום עובדים, לפתרון בעיות ולמניעת נשירה מעבודה, לפיתוח יזמות באזור, ולמעסיקים – לפיתוח תעסוקה אזורית.
נאמני תעסוקה– סיוע לתושבים בתהליכי חיפוש עבודה: פעילים קהילתיים, מנהיגים קהילתיים ו"לא מועסקים לשעבר" שהשתלבו בעבודה מסייעים בתמיכה בבלתי מועסקים לקראת שילובם בעבודה.
ירידי תעסוקה ויזמות– ירידים והפנינג על פי נושאים ותחומים שונים למציאת עבודה, גיוס עובדים והצגת יזמויות.


שמרית עשור יפרח – מנהלת
052-6091567
shimrita@maavarimg.org.il
נחמה שלו - מנהלת קשרי מעסיקים
052-6191972
taasuka@maavarimg.org.il
דבורה חן - מנהלנית
04-6816350
office@maavarimg.org.il
רותם ברק- רכזת פרט
054-7948702
prat@maavarimg.org.il
אדוה לוי - עוק"ת עובדת סוציאלית קהילתית
050-8292141
okat@maavarimg.org.il
ענת אבגי - ליווי ופיתוח יזמות
054-4668936
yazamut@maavarimg.org.il